Przejdź do treści
Polska od gór do morza
Polska południowa
Polska południowa od zachodu do wschodu
Polska północna
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Instytut Austriacki w Krakowie

Instytut Austriacki w Krakowie31- 134 Kraków, ul. Basztowa 3, I piętroogłasza nabór kandydatów nakursy języka niemieckiegozakończone egzaminem ÖSD Grundstufe Deutsch z modułem psychologicznym „Niemiecki na wyciągnięcie ręki…”współfinansowane przez Unię Europejską i Europejskiego Fundusz Społeczny w ramach Progra...

Inne

Kurs języka niemieckiego z dofinansowaniem EFS

Instytut Austriacki w Krakowie31- 134 Kraków, ul. Basztowa 3, I piętroogłasza nabór kandydatów nakursy języka niemieckiegozakończone egzaminem Zertifikat Deutsch z modułem obsługi komputera współfinansowane przezUnię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII, Poddzia...

Inne